other
产品
工业镜头

场镜

 • 常用在激光打标、雕刻、打孔、切割、焊接等应用
 • 主要波长:355nm, 532nm and 1064nm
 • 熔石英透镜应用在高功率激光
 • 全幅面内光斑均匀,畸变小
 • 品牌:

  Hitronics

F-theta扫描场镜

 

Features

 • 常用在激光打标、雕刻、打孔、切割、焊接等应用
 • 主要波长:355nm, 532nm and 1064nm
 • 熔石英透镜应用在高功率激光
 • 全幅面内光斑均匀,畸变小

型号

波长(nm)

焦距 (mm)

扫描幅面   (mmxmm)

扫描角 (°)

法兰距离 (mm)

聚焦光斑直径(um)

M2螺纹底端 (mm)

螺纹接口

FTH-355-160

355

160

110x110

50

242

12

37

M85x1

FTH-355-254

355

254

175x175

56

347

20

37

M85x1

FTH-532-120

532

120

65x65

40

185

10

55

M85x1

FTH-532-160

532

160

100x100

44

237.5

17

33

M85x1

FTH-1064-170

1064

170

110X110

50

200

11

30

M102x1

FTH-1064-400

1064

400

180x180

26

501

23

43

M102x1

 

Test Metrology

MTF

OptiCentric

 

留言
如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多详情,请在此留言,我们会尽快回复您。
相关产品
留言
留言
如果您对我们的产品感兴趣,想了解更多详情,请在此留言,我们会尽快回复您。

首页

产品